Зворотній зв’язок

Нагадати пароль

Для отримання пароля вкажи свій номер телефону

+380

Авторизація

реєстрація

Будь в темі!
Пройди реєстрацію — і дізнавайся першим про цікаві події, останні тренди та приємні заохочення від BUD.

+380

Цим я підтверджую, що мені виповнилось 18 років, i що всі наведені мною персональні дані є достовірними. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» я добровільно та безоплатно надаю ТОВ«Едбейкерз Україна» мої персональні дані та надаю мою згоду на будь-яку безстрокову обробку наданих мною моїх персональних даних у базі персональних даних «Споживачі», з метою надання повнолітнім споживачам інформації рекламного характеру про будь-яку особу чи будь-який товар, а також згоду на передачу/надання моїх персональних даних будь-яким третім особам, включаючи іноземних осіб. Я підтверджую, що погоджуюся отримувати вищезазначену інформацію будь-якими засобами її передачі (пошта, СМС/ММС-повідомлення, електронна пошта, тощо) протягом необмеженого строку.

реєстрація

зареєструватись за допомогою:

the great times серпень 2017
Поділитись

ХОЧЕШ першим дізнаватися
про цікаві події, останні тренди та
приємні заохочення від BUD?

×

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«BUD & ШКАФАНДР»

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником Акції «BUD & ШКАФАНДР» (далі – Акція) є Публічне акціонерне товариство «САН ІнБев Україна», що розташоване за адресою: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30в; код ЄДРПОУ – 30965655.
1.2. Організатором/ Виконавцем «BUD & ШКАФАНДР» Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз Україна», що розташоване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 328; код ЄДРПОУ – 40145721
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Взяти участь в Акції мають право:
2.1.1. Будь-які дієздатні фізичні особи, які на момент проведення Акції досягли 18-річного віку та проживають на території України;
2.1.2. В Акції не можуть брати участь:
• працівники Замовника та Виконавця і члени їх родин;
• власники і працівники партнерів проведення Акції, а також члени їх родин.
3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція триває на території України в глобальній мережі Інтернет на сайті за адресою bud.ua (надалі – Територія проведення Акції) з 00:00:00 годин 8 серпня 2017 року по 23:59:59 30 серпня 2017 року включно (надалі – Період проведення Акції).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для набуття статусу учасника Акції (далі – Учасник) й отримання права на участь у розіграші Заохочень Акції, зацікавлена фізична особа (далі – Зацікавлена Особа), яка відповідає вимогам п. 2.1.1 чинних Правил, повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:
4.1.1. Зареєструватися на розіграш, натиснувши кнопку «ТРУ-ФЕШН-ЩАСТЯ» у розділі на сайті bud.ua (надалі – Сайт);
4.1.2. Заповнити реєстраційну анкету.
4.2. Всі Учасники, які виконали умови п. 4.1 даних Правил, беруть участь у розіграші Заохочень.
5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1. Фонд Заохочень Акції складається із наступних заохочень, вказаних в п.5.2.
5.2. Виконуючи умови п. 4.1 цих Правил Акції, Учасник одержує право взяти участь у розіграші наступних Заохочень:
НАЗВА ЗАОХОЧЕННЯ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ, ШТ.
1 сертифікат номіналом 1000 (одна тисяча) гривень на покупку в магазині «Шкафандр», м. Київ, вул. Пирогова, 2 Сайт магазину –https://shcafandr.com/ шт. 1
5.3. Фонд Заохочень обмежений і становить зазначену у п.5.2. даних Правил кількість.
5.4. Замовник Акції має право збільшити загальну кількість Заохочень або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, про що повідомляє в порядку, аналогічному опублікуванню цих Правил.
5.5. Оподаткування вартості Заохочень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Обов’язок щодо оподаткування податку на доходи фізичних осіб щодо Заохочень несе Виконавець.
6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
6.1. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочення, здійснюється відповідно до цих Правил методом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх Учасників Акції, які зареєструвались для участі в Акції та натиснули на кнопку «ТРУ-ФЕШН-ЩАСТЯ», тобто виконали умови Акції, зазначені в п. 4 цих Правил.
6.2. Визначення Учасників акції, що здобувають право на отримання Заохочення, відбудеться 31 серпня 2017 року.
6.3. Процедура визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочення, оформлюється Протоколом, що підписують члени Комісії з трьох представників Замовника та/або Виконавця. Рішення Комісії є остаточними й оскарженню не підлягають.
6.4. Під час визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочення, Комісія у складі представників Замовника та/або Виконавця також визначає 5 (п’ять) додаткових Учасників (претендентів на отримання Заохочення).
6.5. Учасникам Акції, які здобувають право на отримання Заохочення, повідомляють про одержання права на Заохочення шляхом розміщення результатів на Сайті та відправленням SMS або дзвінком на номер телефону, який Учасник повідомив під час реєстрації на Сайті в порядку, передбаченому п. 4.1 Правил Акції, протягом 2 (двох) робочих днів із дати визначення Учасника таким, що здобуває право на отримання Заохочення, для обговорення деталей отримання Заохочення.
6.6. Якщо за результатами 3 (трьох) спроб протягом 2 (двох) робочих днів із дати визначення Комісією Учасника Акції, який здобуває право на отримання Заохочення, з ним не вдалося зв'язатися за номером телефону, який учасник повідомив під час реєстрації на Сайті в порядку, передбаченому п. 4.1 Правил Акції, вважається, що такий Учасник Акції втратив право одержати Заохочення. При цьому Замовник має право визначити Учасником Акції, що здобуває право на отримання Заохочення, наступних Учасників зі списку додаткових претендентів, визначених на умовах п.6.4. цих Правил.
6.7. У разі, якщо на дату визначення Власників Заохочення, не буде визначено таких Власників з причин, що не залежали від Виконавця/Замовника Акції, вважається, що Замовник Акції може на власний розсуд розпорядитися такими Заохоченнями.
6.8. Право на отримання Заохочення не передається третім особам.
7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
7.1. Вручення Заохочення Організатором Акції проводиться шляхом розміщення результатів на Сайті, відправлення листа на електронну адресу Учасника та телефонування на номер телефону, які Учасник повідомив під час реєстрації на Сайті в порядку, передбаченому п. 4.1 Правил Акції, протягом 2 (двох) робочих днів із дати визначення Учасника таким, що здобуває право на отримання Заохочення.
7.2. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатися Заохоченням та в разі відсутності Учасника Акції чи неможливості його повідомлення про Заохочення впродовж 2 робочих днів, у такому випадку Заохочення використовується на розсуд Замовника.
7.3. Учасник Акції, якого визнано таким, що має право на отримання Заохочення, надає свою безумовну згоду на участь у зйомці будь-яких матеріалів стосовно проведення акції, а також на використання зазначених матеріалів з його зображенням у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Відмова від участі в зйомках або відмова від надання дозволу на використання матеріалів з вищезазначеною метою вважається відмовою від отримання Заохочення.
7.4. Виконавець та Замовник Акції не несе жодної відповідальності за наслідки використання Учасниками Акції будь-яких Заохочень не за цільовим призначенням, визначеним цими Правилами.
8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ УЧАСНИКАМИ АКЦІЇ
8.1. У разі, якщо Учасник Акції отримав право на Заохочення, але протягом визначеного цими Правилами терміну не отримав його з незалежних від Виконавця/Замовника причин (таких як відключення телефону тощо), такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.
8.2. Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатися Заохоченням у зв’язку з відмовою від надання необхідної інформації або документів, а також у разі неможливості його повідомлення про Заохочення впродовж визначеного цими Правилами терміну. У такому випадку Заохочення використовується в межах даної Акції на розсуд Замовника
8.3. Грошовий еквівалент будь-якого Заохочення Учаснику Акції не надається.
9. ОБМЕЖЕННЯ
9.1. Відповідальність Виконавця/Замовника Акції не виходить за межі вартості й кількості Заохочень, зазначених у цих Правилах.
9.2. Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності за роботу операторів зв’язку, внаслідок якої інформування вчасно не надійшло до Учасника Акції.
9.3. Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності за неможливість надсилання/надання Заохочень Акції з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця/Замовника, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Виконавця/Замовника Акції жодної компенсації.
9.4. Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Акції наданих Заохочень Акції після їх/його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин.
9.5. Виконавець/Замовник Акції не вступає в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Заохочень Акції.
9.6. Організатор/Замовник Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
9.7. Право на отримання будь-яких Заохочень, передбачених цими Правилами, мають лише особи, які є Учасниками Акції в порядку, передбаченому цими Правилами. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де будь-яке Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.
9.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними).
9.9. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.
9.10. У разі, якщо Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення, з якихось причин не може отримати Заохочення Акції особисто, така особа не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від такого Заохочення.
10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Учасник, який бере участь в Акції цим підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.
10.2. У разі, якщо під час отримання будь-якого Заохочення буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 2.1 цих Правил), Учасник втрачає право на отримання такого Заохочення Акції.
10.3. Замовник залишає за собою право продовжувати Період Акції та/або змінювати дані Правила Акції на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному оголошенню цих Правил.
10.4. Своєю участю в Акції всі Учасники засвідчують свою згоду на отримання безкоштовної інформації та рекламних матеріалів щодо продукції Замовника, акцій і заходів, пов’язаних з діяльністю Замовника, а також на укладання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури отримання Заохочень, наданих Учаснику Виконавцем/Замовником. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
10.5. У разі, якщо Учасник, який отримав право на будь-яке Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця/Замовника, не має змоги отримати таке Заохочення, він не має права на отримання від Виконавця/Замовника будь-якої компенсації.
10.6. Виконавець/Замовник не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на будь-які Заохочення.
10.7. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності щодо будь-яких Заохочень та їх використання після отримання Учасником Акції.
10.8. Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
10.9. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного їх виконання (у т. ч. механізму, порядку та періоду проведення Акції та/або отримання будь-якого Заохочення, тощо) вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та отримання будь-якого Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Виконавця/Замовника Акції будь-якої компенсації.
10.10. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Замовник має право залучати будь-яких третіх осіб.
10.11. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати
10.12. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням будь-якого Заохочення. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема для проведення Акції згідно з даними Правилами, підготовки статистичної інформації тощо, підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передавання третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (включно з його іменем і зображенням) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. І таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
10.13. Беручи участь в Акції кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Виконавець Акції та інші особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
10.14. Учасник має право:
10.14.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця його персональних даних;
10.14.2. вимагати від Виконавця як володільця його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
10.14.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних
10.14.3.1. інші права, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних»
10.14.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
10.14.5. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції.
11. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
11.1. Дані Правила Акції розміщуються на сайті (веб-сторінці bud.ua)
11.2. Про внесення змін до Правил Акції Організатор/Виконавець інформує Учасників шляхом розміщення відповідних змін на Сайті.